ARTYKUŁ W INFO.ELBLĄG.PL O DOMU SAMOPOMOCY SPOŁECZNEJ W KWIETNIEWIE ZREALIZOWANEGO PROJEKTU W PRACOWNI.