RELOKALIZACJA ORAZ ROZBUDOWA KOŚCIOŁA DREWNIANEGO ŚW MARCINA W SIERAKOWICACH

PRACE ROZPOCZĘTO W 2007 ROKU OD WYKONANIA INWENTARYZACJI I BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH DEWNIANEJ CZĘŚCI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W SIERAKOWICACH. W 2008 ROKU ROZPOCZĘTO PRACE PROJEKTOWE NAD PRZENIESIENIEM DREWNIANEGO KOŚCIOŁA NA DZIAŁKĘ OBOK I REKONSTRUKCJĘ SPALONEJ WIEŻY. FUNKCJA OBIEKTU ZOSTAŁA ZMIENIONA. OBECNIE OPRÓCZ NAJWAŻNIEJSZYCH ŚWIĄT W KOŚCIELE BĘDĄ ORGANIZOWANE WYSTAWY, KONCERTY I RÓŻNEGO RODZAJU SPOTKANIA KULTURALNE. PODCZAS ROZBIÓRKI KOŚCIOŁA NATRAFIONO NA DAWNE POLICHROMIE WYSTROJU WNĘTRZA, KTÓRE ZOSTANĄ ODTWORZONE W NASTEPNYM ETAPIE ODBUDOWY KOŚCIOŁA. OBIEKT ZOSTAŁ ODDANY DO UŻYTKOWANIA W LIPCU 2011 ROKU.   

 

 

INWESTOR – GMINA SIERAKOWICE
ADRES: UL. KARTUSKA 1
PROJEKT WYKONYWANY W 2007-209 ROK
POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 2011 ROK
POW. UŻYTKOWA – 342,3 m2