BUDYNKI PROKURATUR GDAŃSK

Ideą projektu jest stworzenie zespołu budynków siedziby Prokuratur, których formy będą świadczyły o ich przeznaczeniu i randze instytucji. Proponowany zespół zabudowy odpowiada sposobowi działania pełnionej funkcji. Jest odzwierciedleniem rangi instytucji wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ważny element uzupełniający zachodnią pierzeję ulicy 3 Maja, który harmonijnie wpisuje się w panoramę Grodziska. Zaprojektowany w miejscu istniejącego jeszcze do połowy XX wieku Domu i Ogrodu Strzeleckiego im. Friedricha Wilhelma, posiada centralnie usytuowane wejście główne od strony ulicy, podobnie jak znajdujący się tu wcześniej obiekt. Poprzez zachowanie stonowanej kolorystyki, dopasowanej do pozostałych budynków tworzących południową część zachodniej pierzei ulicy 3 Maja, uszanowano i wyróżniono budynek dawnej szkoły wojennej, który jest zabytkowym budynkiem o elewacjach wykonanych z czerwonej cegły licowej z kamiennymi detalami architektonicznymi w kolorze szaro beżowym. Zalety przyjętego rozwiązania można dostrzec z obszaru położonego po wschodniej stronie ulic Wały Jagiellońskie i Podwale Grodzkie. Dodatkowym zabiegiem służącym podkreśleniu walorów architektury budynku dawnej szkoły wojennej jest zaprojektowanie fragmentu elewacji północnej w centralnej części zespołu budynków z zastosowaniem szkła o wysokim stopniu refleksyjności. W ten sposób uzyskany został efekt odbicia zabytkowego budynku oraz znajdującej się w sąsiedztwie zieleni.I etap inwestycji stanowi realizację dwóch budynków: Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Regionalnej wraz z łącznikami, z których dostępny jest odkryty dziedziniec wewnętrzny. Miejsca parkingowe dla pracowników I etapu, z powodu braku miejsca na działce i zgodnie z wytycznymi zamawiającego sugerującymi brak możliwości projektowania miejsc postojowych dla pracowników bezpośrednio pod budynkami, zaprojektowano na działce sąsiedniej, wchodzącej w skład działek drugiego etapu realizowanej inwestycji.

INWESTOR – PROKURATURA REGIONALNA W GDAŃSKU
ADRES : 80-836 GDAŃSK, UL.3MAJA
PROJEKT WYKONYWANY W 2018 ROKU
POW. UŻYTKOWA – 23410m2