REWITALIZACJA TERENÓW POWOJSKOWYCH CYPLA HELSKIEGO

CELEM PROJEKTU PT.:„OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO SIEDLISK CYPLA HELSKIEGO POPRZEZ UKIERUNKOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO” JEST OCHRONA UNIKATOWEGO MIEJSCA Z SIEDLISKAMI WYDM SZARYCH NA CYPLU HELSKIM PRZED ANTROPOPRESJĄ POPRZEZ OGRANICZENIE PRESJI TURYSTÓW. PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ ZADAŃ, WZDŁUŻ PLANOWANEGO NOWEGO SZLAKU EDUKACYJNEGO. ŚCIEŻKĘ OTWORZY SYMBOLICZNA BRAMA WEJŚCIOWA SKŁADAJĄCA SIĘ Z BUDKI DLA STRAŻNIKA Z SZLABANEM ORAZ TRZECH MASZTÓW Z FLAGAMI POLSKI, HELU I UNII EUROPEJSKIEJ. ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻYŁ MA GŁÓWNIE JAKO BUDYNEK WSPIERAJĄCY FUNKCJONALNIE ZAMIERZENIE POLEGAJĄCE NA OCHRONIE PRZYRODNICZYCH SIEDLISK CYPLA ORAZ OBSŁUDZE TURYSTÓW. W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO GALERIĘ ORAZ SALĘ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ WYSTAWIENNICZĄ I EDUKACYJNĄ. ŚCIEŻKĘ ZAMKNĄ KŁADKI Z POMOSTAMI WIDOKOWYMI NA WYDMIE DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

INWESTOR: GMINA MIASTA HEL
ADRES: UL. KURACYJNA, HEL
PROJEKT WYKONYWANY W 2010 ROKU
POW. UŻYTKOWA – 620 m2