OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I INWENTARYZACJA ARCH.-KONS. KOŚCIOŁA W KIEZMARKU

 

 

W PIERWSZYM ETAPIE WYKONANO INWENTARYZACJĘ ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKĄ. W DRUGIM ETAPIE OPRACOWANO GRAFICZNIE WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DRA TADEUSZA SADKOWSKIEGO. TRZECIM ETAPEM PRAC BYŁY PRACE PROJEKTOWE DOTYCZĄCE OGRODZENIA KOŚCIOŁA WRAZ Z CMENTARZEM. 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA:TOMASZ KARPOWICZ, TADEUSZ SADKOWSKI 
PRACE WYKONYWANE W 2007 ROKU