KOMPLEKS BIUROWY DOLNE MISATO GDAŃSK

PROJEKT ZAKŁADAŁ WYBUDOWANIE W DAWNYM KWARTALE DOLNEGO MIASTA KOMPLEKSU BUDYNKÓW BIUROWYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH, ROZBUDOWĘ BUDYNKÓW ORAZ BUDOWĘ NOWYCH BUDYNKÓW. CAŁY KOMPLEKS BIUROWY WYMAGAŁ UZGODNIENIŃ Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW.

 

INWESTOR – TBS MOTŁAWA GDAŃSK
ADRES : REDUTA WYSKOK, KIETURAKISA, GDAŃSK