KAMIENICE MIESZKALNE W GDAŃSKU

 

Projekt zakłada remont i przebudowę budynku historycznego, którego stan techniczny wymagał kompleksowej przebudowy. W trakcie opracowywania projektu okazało się iż jedynie elewacja od strony ulicy możliwa jest do zachowania, natomiast pozostała część budynku została rozebrana. W miejscu dawnych dwóch kamienic, zaprojektowano nowy budynek mieszkalny spełniający obecne standardy mieszkaniowe. Realizacja ta jest częścią zabudowy kwartału mieszkaniowego, która została zaprojektowana jako jedna całość.

 

INWESTOR – TBS MOTŁAWA
ADRES : UL. KURZA 14, 15/16, 80-742 GDAŃSK, 
PROJEKT WYKONYWANY W 2018 ROKU
PROJEKT ZREALIZOWANY W 2022ROKU