BADANIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE DREWNIANEGO KOŚCIOŁA W SIERAKOWICACH

 

BADANIA DREWNIANEJ CZĘŚCI KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W SIERAKOWICACH. PO ODSŁONIĘCIU DESKOWANIA ŚCIAN PRZEBADANO RODZAJ DREWNA UŻYTEGO PRZY WZNOSZENIU ŚCIAN KOŚCIOŁA. USTALONO FAZY PRZEBUDOWY KOŚCIOŁA, KTÓRE POZWOLIŁY USTALIĆ PIERWOTNY WYGLĄD. PODCZAS PRAC BADAWCZYCH ODNALEZIONO MALOWIDŁA WEWNĘTRZ KOŚCIOŁA NA BELKACH ORAZ KOLORY ROZMALOWANIA DESKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO I KOLOR STOLARKI OKIENNEJ. 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA:TOMASZ KARPOWICZ, TADEUSZ SADKOWSKI 
BADANIA WYKONYWANE W 2007 ROKU