BADANIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE POSADZKI WIEŻY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU

 

 

BADANIA ODSŁONIĘTEJ ZABYTKOWEJ POSADZKI PODCZAS PRAC REMONTOWYCH W WIEŻY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU. PODCZAS PRAC ODKRYTO PIERWOTNY UKŁAD POSADZKI ORAZ NA JEGO PODSTAWIE USTALONO WYGLĄD NAJSTARSZEJ POSADZKI NA DANEJ KONDYGNACJI WIEŻY. 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: ALEKSANDER PIWEK, TOMASZ KARPOWICZ 
BADANIA WYKONYWANE W 2006 ROKU