BADANIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE PAŁACU W R?BOWIE

 

 

BADANIA PAŁACU W GDAŃSKU – R?BOWIE  POLEGAŁY NA PRZEBADANIU FAZ PRZEBUDOWY OBIEKTU, USTALENIU ETAPÓW ROZBUDOWY ORAZ OPRACOWANIU WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO. PRZEBADANO WNĘTRZA PIWNIC ORAZ POZOSTAŁYH KONDYGNACJI. 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: ALEKSANDER PIWEK, TOMASZ KARPOWICZ, RADOSŁAW STANDARA 
BADANIA WYKONYWANE W 2010 ROKU