BADANIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA GOTYCKIEGO W MARIANCE

 

 

BADANIA GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA W MARIANCE OBEJMOWAŁY ROZWARSTWIENIA ŚCIAN KOŚCIOŁA ORAZ REKONSTRUKCJĘ FAZ PRZEBUDOWY KOŚCIOŁA I WYSTROJU WNĘTRZA. 

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: ALEKSANDER PIWEK, TOMASZ KARPOWICZ 
BADANIA WYKONYWANE W 2009 ROKU