BADANIA ARCHITEKTONICZNE ORAZ PROJEKT REKONSTRUKCJI CZĘŚCI KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W BYTOWIE

 

 

BADANIA ARCHITEKTONICZNE DOTYCZYŁY ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ODKOPANYCH PRZY WIEŻY KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W BYTOWIE. PO PRACACH BADAWCZYCH ZREKONSTRUOWANO CZĘŚĆ FUNDAMENTÓW ORAZ FILARÓW DZIELĄCYCH NAWY W KOŚCIELE.

 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: ALEKSANDER PIWEK, TOMASZ KARPOWICZ 
BADANIA WYKONYWANE W 2005 ROKU