BADANIA ARCHITEKTONICZNE BRAMY WYŻYNNEJ W GDAŃSKU

 

 

BADANIA BRAMY WYŻYNNEJ W GDAŃSKU POLEGAŁY NA PRZEBADANIU FAZ PRZEBUDOWY OBIEKTU, USTALENIU ETAPÓW ROZBUDOWY ORAZ OPRACOWANIU WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO. PRZEBADANO POSZCZEGÓLNE PIĘTRA ORAZ PIWNICE KTÓRE ZOSTAŁY ZAKOPANE PRZED WOJNĄ.

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: ALEKSANDER PIWEK, TOMASZ KARPOWICZ 
BADANIA WYKONYWANE W 2007 ROKU