OSIEDLE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ – KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY

OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM POŁOŻONY JEST W JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH CZĘŚCI GDAŃSKA, DAJĄCYCH SZANSĘ NA LOKALIZACJĘ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ Z USŁUGAMI O CHARAKTERZE PODSTAWOWYM. ZNAKOMITYM WALOREM OBSZARU JEST JEGO PÓŁNOCNE SĄSIEDZTWO W POSTACI PARKU KRÓLEWSKIEGO. WYKORZYSTUJĄC UKSZTAŁTOWANIE TERENU, PROJEKTOWANE ZAŁOŻENIE OPARTO NA „RDZENIU KOMPOZYCYJNO – FUNKCJONALNYM”, UKSZTAŁTOWANYM Z GŁÓWNYCH CIĄGÓW I PLACÓW PIESZYCH. USYTUOWANA CENTRALNIE DOMINANTA W POSTACI SIEDMIOKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU MIESZKALNO  – USŁUGOWEGO WIDOCZNA JEST NA ODCINKACH 200 – 300 METRÓW Z KAŻDEGO KIERUNKU DOJŚCIA. PRZYLEGAJĄCE DO GŁÓWNEGO PLACU PIESZEGO PARTERY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BĘDĄ PRZEZNACZONE NA FUNKCJE USŁUGOWE: HANDEL, GASTRONOMIĘ, RZEMIOSŁO ITP. ZAPROJEKTOWANE OSIEDLE STANOWI SPÓJNY I HARMONIJNY ZESPÓŁ ZABUDOWY, WPISUJĄCY SIĘ DOSKONALE W KRAJOBRAZ MIEJSCA.

 

AUTORZY

– MGR INŻ. ARCH. IZABELA MARIA BURDA – ARCHITEKT PROWADZĄCY

– MGR INŻ. ARCH. TOMASZ KARPOWICZ – ARCHITEKT PROWADZĄCY

– MGR INŻ. ARCH. PAULINA JONAKOWSKA

– MGR INŻ. ARCH. MARTA BARTOSZEWICZ

– INŻ. ARCH. MICHAŁ KUREK

– MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF GARUS