ARTYKUŁ OTWARCIA ZREKONSTRUOWANEGO KOŚCIOŁA ŚW MARCINA W SIERAKOWICACH REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI OPRACOWANEJ W PRACOWNI.