ZESPÓŁ PROKURATUR KATOWICE

Ideą projektu jest stworzenie zespołu budynków siedziby Prokuratur, których formy będą świadczyły o ich przeznaczeniu i randze instytucji. Proponowany zespół zabudowy odpowiada sposobowi działania pełnionej funkcji. Jest odzwierciedleniem rangi instytucji wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ważny element uzupełniający pierzeję trasy imienia Nikodema i Józefa Renców, który poprzez rozbicie brył stopniowo ukazuje kolejne fragmenty budynku.  Przed monumentalną fasadą budynku w zachodniej części działki zaprojektowano plac ogólnodostępny, który poprzez obiekty małej architektury uatrakcyjni tą część miasta. We wschodniej części działki przewidziano pozostawienie jak największą ilość drzew i przesadzenie drzew kolidujących z projektowanymi elementami. Zaprojektowano zbiornik retencyjny na wody opadowe. Ta część terenu jest dostępna dla osób, które przejdą kontrolę i dla pracowników zespołu prokuratur. Po wschodniej stronie przy granicy działki pozostawiono część terenu otwartego i ciąg pieszy ogólnodostępny komunikujący ulicę Gliwicką z trasą imienia Nikodema i Józefa Renców.

INWESTOR – PROKURATURA KATOWICE
ADRES : UL. JÓZEFA RENCÓW, KATOWICE
PROJEKT WYKONYWANY W 2021
ROKU