PROJEKT ODBUDOWY HEŁMÓW ŚW. KATARZYNY W GDAŃSKU

 

PO POŻARZE KTÓRY NASTĄPIŁ W 2006 ROKU W KOŚCIELE ŚW. KATARZYNY W GDAŃSKU WYKONANO PROJEKT ODGRUZOWYWANIA SKLEPIEŃ. NASTĘPNYM ETAPEM BYŁA INWENTARYZACJA KORONY MURÓW I SKLEPIEŃ, ORAZ SPALONYCH CHEŁMÓW WIEŻY. PRZEANALIZOWANO ARCHIWALNE PROJEKTY WYKONANE PO WOJNIE PRZEZ ARCH. K.MACURA KTÓRE PRZEDSTAWIAŁY KONSTRUKCJĘ KR??YN CHEŁMÓW WYKONANYCH W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W POŁĄCZENIU Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ TWORZĄCĄ TRZPIEŃ POD SZCZYT WIEŻY. W PROJEKCIE ZAPROPONOWANO POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEO STALOWEGO TRZPIENIA Z NOWYMI STALOWYMI KR??YNAMI. TAKIE ROZWIĄZANIE MIAŁO SPOWODOWAĆ USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI I WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ.

 

 

INWESTOR – MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA
PROJEKTANCI: ANTONI KAPU?CI?SKI, ZENON SYKUTERA, TOMASZ KARPOWICZ
ADRES: GDAŃSK, UL. PODMŁYŃSKA
PROJEKT WYKONYWANY W 2006 ROKU