BAZYLIKA ŚW. MIKOŁAJA W GDAŃSKU

PROJEKT ZAKŁADA REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, NAPRAWĘ SKLEPIEŃ I FUNDAMENTÓW WRAZ Z POSADZKAMI.

 z siedzibą w Gdańsku,

  

INWESTOR – KLASZTOREM OO. DOMINIKANÓW
ADRES: ŚWIĘTOJAŃSKA 72, 80-840 GDAŃSK 
PROJEKT WYKONYWANY W 2021 ROKU