BADANIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA W GDAŃSKU

 

 

BADANIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA W GDAŃSKU DO PROJEKTU REMONTU KOŚCIOŁA.

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: ALEKSANDER PIWEK, TOMASZ KARPOWICZ 
BADANIA WYKONYWANE W 2005 ROKU