BADANIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE BRAMY TARGOWEJ W ELBLĄGU

 

 

BADANIA BRAMY TARGOWEJ W ELBLĄGU POLEGAŁY NA PRZEBADANIU FAZ PRZEBUDOWY OBIEKTU, USTALENIU ETAPÓW ROZBUDOWY ORAZ OPRACOWANIU WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO. PRZEBADANO POSZCZEGÓLNE PIĘTRA ORAZ ELEWACJE BRAMY I ODKRYTO DAWNE WEJŚCIE ORAZ SCHODY PROWADZĄCE NA MURY OBRONNE.

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: ALEKSANDER PIWEK, TOMASZ KARPOWICZ 
BADANIA WYKONYWANE W 2007 ROKU