REKONSTRUKCJA WIEŻY KOŚCIOŁA W SIERAKOWICACH

 

PRACE ROZPOCZĘTO W 2007 ROKU OD WYKONANIA INWENTARYZACJI I BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH DREWNIANEJ CZĘŚCI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W SIERAKOWICACH. W 2008 ROKU ROZPOCZĘTO PRACE PROJEKTOWE NAD PRZENIESIENIEM DREWNIANEGO KOŚCIOŁA NA DZIAŁKĘ OBOK I REKONSTRUKCJĘ SPALONEJ WIEŻY. FUNKCJA OBIEKTU ZOSTAŁA ZMIENIONA. OBECNIE OPRÓCZ NAJWAŻNIEJSZYCH ŚWIĄT W KOŚCIELE BĘDĄ ORGANIZOWANE WYSTAWY, KONCERTY I RÓŻNEGO RODZAJU SPOTKANIA KULTURALNE. PODCZAS ROZBIÓRKI KOŚCIOŁA NATRAFIONO NA DAWNE POLICHROMIE WYSTROJU WNĘTRZA, KTÓRE ZOSTANĄ ODTWORZONE W NASTĘPNYM ETAPIE ODBUDOWY KOŚCIOŁA. OBECNIE TRWAJĄ PRACE NAD USTAWIENIEM ŚCIAN NA NOWYCH FUNDAMENTACH I BUDOWA WIEŻY.