OSIEDLE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ – KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE REKTORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W KONKURSIE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYM NA OSIEDLE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 

 

 

 

AUTORZY

- MGR INŻ. ARCH. IZABELA MARIA BURDA – ARCHITEKT PROWADZĄCY

- MGR INŻ. ARCH. TOMASZ KARPOWICZ – ARCHITEKT PROWADZĄCY

- MGR INŻ. ARCH. PAULINA JONAKOWSKA

- MGR INŻ. ARCH. MARTA BARTOSZEWICZ

- INŻ. ARCH. MICHAŁ KUREK

- MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF GARUS