NA POCZĄTKU SIERPNIA 2012 ZOSTAŁ ODDANY DO UŻYTKOWANIA PRZENIESIONY KOŚCIÓŁ ŚW MARCINA W SIERAKOWICACH. PROJEKT ZAKŁADAŁ PRZENIESIENIE KOŚCIOŁA W NOWE MIEJSCE I REKONSTRUKCJĘ SPALONEJ WIEŻY.