ARTYKUŁ W INFO.ELBLĄG.PL O DOMU SAMOPOMOCY SPOŁECZNEJ W KWIETNIEWIE ZREALIZOWANEGO PROJEKTU W PRACOWNI. PROJEKT ZAKŁADAŁ PRZEBUDOWĘ STAREJ SZKOŁY NA DOM SAMOPOMOCY Z DOPASOWANIEM JEJ DO OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO I DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYMOGAMI STAWIANYMI PRZEZ NFZ.